VI ER BEST PÅ Å FÅ FOLK I JOBB!

OrbitArena er en arbeid og inkluderingsbedrift

Vi har i over 55 år hjulpet folk ut i arbeid.

OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker deltakere inn i tiltak. OrbitArena samarbeider aktivt med bedrifter i alle størrelser og bransjer for å få folk i jobb.

Alle tjenesteområdene i OrbitArena  gir arbeidstrening for deltakere.  Samtidig er vi en profesjonell leverandør av tjenester innen bl.a. tømrer- og snekkertjenester, catering & matbar og produksjon.

OrbitArena AS har omorganisert

Fra 01.09 har vi overført all vår aktivitet til datterselskapet OrbitArena Arbeidsinkludering AS. Det er også opprettet et datterselskap som heter OrbitArena Kompetanse AS, men foreløpig er det ingen aktivitet i dette selskapet. Morselskapet OrbitArena AS vil i hovedsak fortsette med utleie av fast eiendom samt utvikling av konsernet som helhet.

Morselskap

OrbitArena AS Org.nr. 919 659 297

Datterselskap

OrbitArena Arbeidsinkludering AS Org.nr. 927 334 100
OrbitArena Kompetanse AS Org.nr. 927 363 488

For spørsmål kan økonomiansvarlig Susanne R. Rotnebo, telefon 977 02 215, kontaktes

.

Tiltak – kurs – tjenester


Tiltak og kurs

– gjør veien ut i arbeidslivet enklere

Catering
&
Matbar

– til feiring av små og store begivenheter

Jobbfrukt

– frukt av beste kvalitet, levert rett på jobben

Aktuelt

Fantastisk historie!

Les om historien til Joakim 🌟 Fantastisk gladsak 🌟 Vi vil gjerne dele en inspirerende historie med dere alle. Joakim…

Les mer