VI ER BEST PÅ Å FÅ FOLK I JOBB!

OrbitArena er en arbeid og inkluderingsbedrift

Vi har i over 50 år hjulpet folk ut i arbeid.

OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker deltakere inn i tiltak. OrbitArena samarbeider aktivt med bedrifter i alle størrelser og bransjer for å få folk i jobb.

Alle tjenesteområdene i OrbitArena  gir arbeidstrening for deltakere.  Samtidig er vi en profesjonell leverandør av tjenester innen bl.a. tømrer- og snekkertjenester, catering & matbar og produksjon.

OrbitArena AS har omorganisert

Fra 01.09 har vi overført all vår aktivitet til datterselskapet OrbitArena Arbeidsinkludering AS. Det er også opprettet et datterselskap som heter OrbitArena Kompetanse AS, men foreløpig er det ingen aktivitet i dette selskapet. Morselskapet OrbitArena AS vil i hovedsak fortsette med utleie av fast eiendom samt utvikling av konsernet som helhet.

Morselskap

OrbitArena AS Org.nr. 919 659 297

Datterselskap

OrbitArena Arbeidsinkludering AS Org.nr. 927 334 100
OrbitArena Kompetanse AS Org.nr. 927 363 488

For spørsmål kan økonomiansvarlig Susanne R. Rotnebo, telefon 977 02 215, kontaktes

.

Tiltak – kurs – tjenester


Tiltak og kurs

– gjør veien ut i arbeidslivet enklere

Catering
&
Matbar

– til feiring av små og store begivenheter

Jobbfrukt

– frukt av beste kvalitet, levert rett på jobben

Aktuelt

Er du vår nye karriereveileder?

𝗩𝗶 𝗵𝗮𝗿 𝘃𝘂𝗻𝗻𝗲𝘁 ❞𝗞𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲𝘃𝗲𝗶𝗹𝗲𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴 – Ø𝘃𝗿𝗲 𝗼𝗴 𝗡𝗲𝗱𝗿𝗲 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗲❞ 𝗕𝗹𝗶 𝗺𝗲𝗱 𝗽𝗮̊ 𝗿𝗲𝗶𝘀𝗲𝗻❗ 𝗢𝗿𝗯𝗶𝘁𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗔𝗦 𝘀ø𝗸𝗲𝗿 𝗲𝗻𝗴𝗮𝘀𝗷𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗸𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲𝘃𝗲𝗶𝗹𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 på Nedre…

Les mer

Resultater så langt!

𝙊𝙧𝙗𝙞𝙩𝘼𝙧𝙚𝙣𝙖❜𝙨 𝙗𝙞𝙙𝙧𝙖𝙜 𝙨𝙖̊ 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙩 𝙞𝙖̊𝙧❗ Etter de fire første månedene har hele 72% av våre deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT)…

Les mer