Med kundene i fokus

Alle tjenesteområdene i OrbitArena  gir arbeidstrening for deltakere.  Samtidig er vi en profesjonell leverandør av tjenester innen produksjon.