Arbeidspraksis – en god rekrutteringsmetode


Tiltaksdeltakere i OrbitArena har som mål å komme i fast jobb. Et viktig steg på veien er arbeidspraksis i en bedrift som har oppgaver som passer eller som kan læres og mestres over tid. Hver enkelt praksis avtales med tanke på varighet, arbeidstid, oppgaver og forventninger. En jobbkonsulent fra OrbitArena følger både arbeidsgiver og arbeidstaker i praksisperioden.

  • Vi samarbeider med bedrifter i alle størrelser og bransjer for å få folk i jobb
  • Vi gjør en grundig kartlegging av bedriftens behov
  • Vi presenterer aktuelle og kvalifiserte kandidater
  • Vi følger arbeidsgiver og arbeidstaker tett
  • Vi har mange arbeidssøkere med ulik kompetanse og erfaring

Målet er at arbeidspraksis skal gi arbeidssøker innføring i jobben, opplæring i arbeidsoppgaver og at det skal føre fram til fast ansettelse.

Felles for jobbsøkerne i AFT (Arbeidsforberedende trening) er at de har stått utenfor arbeidslivet en periode, men er nå motiverte og klare for jobb. Vi håper at din bedrift vil være med på inkluderingsdugnaden!

For mer info KONTAKT
OrbitArena
63 94 11 00 | post@orbitarena.no