Arbeidspraksis for skoleelever

  • Hensikten er å gi elevene arbeidspraksis i tillegg til eller istedenfor skole for å skape forståelse for hva det innebærer å være i arbeidslivet og for å få erfaring fra praktisk arbeid.
  • Tilbudet gjelder elever med behov for tett oppfølging.

Arbeidspraksis er i en av OrbitArenas avdelinger etter nærmere avtale. Alle avtaler om arbeidspraksis for skoleelever avtales med hver enkelt skole, og varighet avtales med skolen for hver enkelt elev.

OrbitArena er også godkjent lærebedrift og kan gi opplæring til lærekandidater i institusjonskokkfaget og tømrerfaget.

For mer info KONTAKT
OrbitArena
63 94 11 00 | post@orbitarena.no