Fra OrbitArena til Oslo Seafood Center

Hans er en fotballinteressert mann på 53 år, bosatt på Råholt, og i september 2024 kan han markere hele 30 år med tilrettelagt arbeid i OrbitArena. Før dette hadde han utplassering halvannet års tid ved en liten bedrift i Oslo, hvor han drev med lagerarbeid (plukk og pakk). Han ønsket å prøve noe annet og da ble det OrbitArena.

OrbitArena

Hans kom i kontakt med OrbitArena (den gang Ullensaker Industri) via det som den gang var arbeidskontoret. I løpet av disse årene har Hans fått opplæring innen mye ulikt, alt i fra avdelingsrelevante arbeidsoppgaver til mindre småkurs med diverse temaer. Ikke minst har han fullført opplæringsmål innen bygg-/tømrer-/snekkertjenester, hvor han i desember 2022 fikk utdelt kompetanseattest.

Reisen til Hans

Hans har jobbet med mye forskjellig opp gjennom årene. Mest erfaring har han fra arbeid ved pakkeavdelingen, hvor han jobbet i mange år og opparbeidet seg mye kompetanse. De siste årene har han fått mer variasjon i arbeidet og han har jobbet ved flere avdelinger i bedriften: Byggavdelingen, hvor de reiser ut og utfører ulike rehabiliteringsoppdrag, inkl. skifter vinduer og dører f.eks. Hans har jobbet sammen med vaktmesteren på ulike oppdrag, som eks. snørydding og montering av kontormøbler, i tillegg til avdeling Jobbfrukt, hvor han har fungert som hjelpemann på biler som leverer fruktkurver rundt på hele Romerike.

Når det kommer til troa på muligheten for å finne jobb utenfor Orbit Arena forteller Hans at han noen ganger har tenkt tanken, og at han ikke ville si nei hvis det skulle dukke opp noen muligheter. Hans er en stille og rolig mann som ikke gjør mye ut av seg. Han møter alltid opp og gjør jobben sin, uten hverken å klage eller å be om noe som helst. Han er ikke den som har vært mest frempå i forhold til dette med å få nye muligheter og å prøve arbeid i ordinært arbeidsliv.

Jobbmuligheten

Muligheten for å jobbe i en ny bedrift bydde seg da OrbitArena i 2023 opprettet et samarbeid med Oslo Seafood Center (OSFC) på Gardermoen i forbindelse med praksis i AFT. OSFC trengte å avlaste terminalmedarbeiderne sine og hadde noen oppgaver som ufaglærte gjerne kunne utføre (ref. Inkluderende Jobbdesign). Jobbkonsulent for VTA kjenner Hans og tenkte straks på han som en god kandidat, så han ble «headhuntet» for rollen og vi tok han med på bedriftsbesøk der for å se om jobben kunne være noe for han. Dette er en helt annen type jobb enn alt annet Hans har gjort tidligere, så vi var alle veldig spente. Erfaringene Hans hadde fått gjennom mange år ved OrbitArena var vel ikke direkte overførbare. OSFC driver terminaltjenester med kjøl og frys for fisk, og jobben det var snakk om var renhold på den store kjøleterminalen. Dette innebærer selvstendig arbeid med vaskebil i et kaldt miljø med sterk fiskelukt. Noe av Hans sin styrke er dog allsidigheten, i tillegg til gode karriereferdigheter, noe som er vel så viktig: Stabilt oppmøte, han sier fra hvis det er noe, han er lærevillig, åpen, positiv og omgjengelig.

Suksessen

Den 15. desember 2023 startet Hans i hospitering ved OSFC. Her jobber han som terminalarbeider fire dager i uka. Oppgavene består av å holde det rent og ryddig på kjøleterminalen: Han plukker isopor, kaster søppel, kjører vaskebil (maskin som vasker gulv) og spyler vegger. Det nyeste er at han har begynt å bruke høytrykksspyler og har fått lære seg dette, så jobben utvikles gradvis videre. Vi i OrbitArena forberedte Hans for jobben først og fremst ved å tro på han og å formidle dette til han, samt praktisk ved å ta han med på besøk og å introdusere han for arbeidsgiver, men det er helt klart Hans selv som har gjort hovedinnsatsen her, ved å vise hva han er god for. Det kan også nevnes at det er ganske langt å gå fra bussholdeplassen til terminalbygget, men dette tar Hans med godt humør og ser på det som dagens trim, i all slags vær.

Hans reflekterer

På spørsmål om hva som har vært Hans sine største lærdommer gjennom denne prosessen, så ser han at det har vært lurt å stille med en åpen og positiv holdning, å gi nye ukjente ting en sjanse og å ta de mulighetene som byr seg. Han synes det er fint å få noe annet å drive med. I tillegg jobber han nå i et internasjonalt arbeidsmiljø, hvor han får praktisert engelskkunnskapene sine litt, noe han synes går relativt greit. Hans råd til andre i lignende situasjon er tydelig: Hvis du får muligheten til å jobbe et annet sted og å få en ny jobb, så bør man jo bare prøve det.

Inspirasjon og håp

Dette er en suksesshistorie som betyr mye for Hans. Han har fått økt arbeidsglede og selvtillit. Han synes det er veldig bra å jobbe ved OSFC, og sier at «hvis jeg hadde fått tilbudet om å jobbe her fast, så ville jeg ha vurdert det». Han ser lyst på fremtiden, og arbeidsgiver er også svært fornøyd med Hans.

På spørsmål om hvilken inspirasjon Hans håper å gi til andre som jobber for å komme seg ut i arbeidslivet, så ler han og spør forundret tilbake: «Skal jeg gi råd om det?! Vel, hvis du er i en lignende bedrift som OrbitArena og får muligheten til å jobbe ute i en bedrift, er det bare å prøve.»

Takk og anerkjennelse

Avslutningsvis ønsker Hans å takke lederne sine ved OSFC, Markus og Hanne, for at de har gitt han sjansen, det synes han er hyggelig og noe han setter stor pris på.