Uføretrygdet, men vil jobbe? 
OrbitArena kan ha et tilbud til deg.

tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid) hos oss får du lønnet arbeid i et tilrettelagt miljø, samtidig som du beholder uføretrygden. Du får fri kollektiv transport til og fra jobb og hyggelige velferdsturer. Du kan jobbe hel- eller deltid i en av avdelingene våre eller i en annen bedrift med oppfølging fra OrbitArena.

For hvem

For deg som er uføretrygdet, men som likevel ønsker arbeid.

Målsetting

Utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, eventuelt også kvalifisere deg til jobb hos annen arbeidsgiver.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med Nav-kontoret ditt.

For mer info KONTAKT
OrbitArena VTA
63 94 11 00 | post@orbitarena.no