VTA – Varig tilrettelagt arbeid


Uføretrygdet, men vil jobbe? OrbitArena kan ha et tilbud til deg
i VTA

tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid) hos oss får du lønnet arbeid i et tilrettelagt miljø, samtidig som du beholder uføretrygden. Du får fri kollektiv transport til og fra jobb og hyggelige velferdsturer. Du kan få tilrettelegging og jobbe hel- eller deltid i en av våre avdelinger eller i en annen bedrift med oppfølging fra OrbitArena.

VTA er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak)

For hvem

For deg som er uføretrygdet, men som likevel ønsker arbeid.

VTA kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i VTA er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

Målsetting

Utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, eventuelt også kvalifisere deg til jobb hos annen arbeidsgiver.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med Nav-kontoret ditt.

For mer info KONTAKT
OrbitArena Arbeidsinkludering
63 94 11 00 | post@orbitarena.no