Hva trenes på i VR på OrbitArena

Her trenes det blant annet på:

  • Intervju og presentasjon
  • Hukommelse, oppmerksomhet og koordinasjon
  • Avspenning

Denne ordskyen fra evalueringen fra de som har trent i VR på vår 𝗩𝗥-𝗹𝗮𝗯

📢Studier har vist at VR-trening kan forbedre selvtillit, øke læringsutbyttet og føre til bedre prestasjoner i virkelige situasjoner.

Ordsky VR