Om OrbitArena


Vår viktigste oppgave er å hjelpe folk ut i jobb

OrbitArena AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter i arbeidslivet.

Vi har bred kompetanse innen rekruttering og tilrettelegging og samarbeider med Nav og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor.

Vår virksomhet leverer profesjonelle tjenester innen catering, bygg og produksjon og er samtidig en arena for arbeidstrening og opplæring. Det er ca. 85 årsverk tilknyttet OrbitArena som eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, Viken fylkeskommune og næringslivet i området. Omsetningen er på rundt 60 millioner kroner.

VISJON
– en levende arena for arbeid og utvikling

VÅRE VERDIER
– respekt | inkludering | kompetanse | tillit

STYRET I ORBITARENA

Styreleder: Ine Foss, nestleder: Lars R. Ødegård
Styremedlemmer: Bjørg Strandos Granerud, Are Søby Vindfallet, Bjørn Arne Skogstad
Vara styremedlemmer: Trine Kopstad Berentsen og Stein Ove Gudmundsrud
Styremedlem ansattvalgt: Therese Sæberg, vara Siw Rønold, Jan Atle Holtet, vara Lars Ole Smidt

Adm. direktør: Hanne Ulsletten