Vår viktigste oppgave er å hjelpe folk ut i jobb

OrbitArena AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som gir mennesker nye muligheter i arbeidslivet.

Vi har bred kompetanse innen rekruttering og tilrettelegging og samarbeider med Nav og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor.

Vår virksomhet leverer profesjonelle tjenester innen catering, bygg og produksjon og er samtidig en arena for arbeidstrening og opplæring. Det er ca. 85 årsverk tilknyttet OrbitArena som eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal, Viken fylkeskommune og næringslivet i området. Omsetningen er på rundt 60 millioner kroner.

VISJON
– en levende arena for arbeid og utvikling

VÅRE VERDIER
– respekt | inkludering | kompetanse | tillit

STYRET I ORBITARENA

Styreleder: Bjørn Arne Skogstad, nestleder: Lars R. Ødegård
Styremedlemmer: Bjørg Strandos Granerud, Are Søby Vindfallet, Synne Stolpe
Vara styremedlemmer: Gøril Horrigmoe og Stein Ove Gudmundsrud
Styremedlem ansattvalgt: Therese Sæberg, vara Siw Rønold, Heine Pedersen, vara Patrik Dahls

Adm. direktør: Hanne Ulsletten

Morselskap

OrbitArena AS Org.nr. 919 659 297

Datterselskap

OrbitArena Arbeidsinkludering AS Org.nr. 927 334 100

OrbitArena Kompetanse AS Org.nr. 927 363 488

Lærlingkompasset AS 932 883 384

For spørsmål kan økonomiansvarlig Susanne R. Rotnebo, telefon 977 02 215, kontaktes