Virtuell avdeling

Gode karrierevalg og bedre karrierelæring med VR, AR og Virtuell avdeling på vår VR-Lab

OrbitArena benytter virtuell teknologi som veiledningsmetodikk for å lette veien ut i arbeidslivet. Teknologier som VR (virtual reality), AR (augmented reality, utvidet virkelighet), 360-gradersvideoer og virtuell avdeling brukes som en del av karriereveiledningen hos OrbitArena på VR-labben.

Forskning viser at aktiv deltakelse og bruk av flere sanser øker motivasjon, engasjement og læringsutbytte hos de fleste mennesker og i alle aldersgrupper. VR og AR gir godt utbytte også for de som har lærevansker. Stadig flere unge mottar hjelp til utdanningsvalg eller jobb, og gjennom bruk av VR og AR møtes unge på arenaer de er vant til å bruke for å innhente informasjon og kommunisere med andre.

OrbitArenas VR-Lab brukes til

 • Softskillstrening
 • Intervjutrening
 • Norskopplæring
 • Lager og logistikkopplæring
 • Konsekvenslæring
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Øvelse i sosial kompetanse
 • Samhandling
 • Hukommelses- og koordinasjonstrening
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Kartlegging
 • 360 grader jobbsmak

OrbitArenas virtuelle avdeling består av digitale oppgaverom, kursrom og møterom. Ved bruk av verktøyene fokuserer jobbsøker på relevante temaer innen karrierferdigheter eller fordyper seg i yrkesvalg.

Her kan jobbsøker og jobbkonsulent møtes for veiledingssamtaler. Jobbsøker kan delta i temagrupper og jobbe med oppgaver når fysiske møter ikke er mulig. 

OrbitArenas VR tilbud bidrar til gode karrierevalg og er et tilbud til alle jobbsøkere hos OrbitArena.

Studie om bruk av VR av Brak