Litt om OrbitArena

OrbitArena – en arbeids og inkluderingsbedrift

Arbeidsinkludering i mer enn 55 år

OrbitArena har vært en stor aktør innen arbeidsinkludering og attføringstjenester i over 55 år. Vi får oppdrag fra Nav og samarbeider med næringslivet om arbeidspraksis, rekruttering og bistand til sykefraværsoppfølging. Samtidig er vi en betydelig leverandør av produkter og tjenester på ulike områder.

OrbitArena har som målsetting at alle skal finne en jobb de mestrer og trives med. Vi bidrar til at de som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at de som står i fare for å falle ut beholder jobben.

OrbitArena er medlem i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter).

OrbitArena er en partner i Kopanosamarbeidet. Kopano er en allianse av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet. Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre.

Vi er et aksjeselskap eid av kommuner, fylket og lokale bedrifter.

Et samarbeid med OrbitArena innebærer samfunnsansvar og arbeid med bærekraftsmålene i praksis.