AFT – Arbeidsrettet tiltak med karriereveiledning og arbeidstrening

Før oppstart i AFT gjennomfører deltaker, veileder hos Nav og jobbkonsulent fra OrbitArena en samtale for å vurdere om AFT er riktig tiltak. Sammen gjennomgår vi formål og målsetting med tiltaket. Vi har tett dialog gjennom hele løpet da vi har erfart at samarbeid og riktig oppfølging skaper gode resultater.

For hvem passer AFT

AFT er for deg som står langt fra arbeidslivet og som kan ha behov for bl.a. kompetanseheving, hjelp til jobbsøk og kontakt med arbeidsgivere.

OrbitArena følger deg opp med

  • karriereveiledning, hjelp til jobbsøk og kontakt med arbeidsgivere
  • kompetanseheving tilsvarende ditt behov for kurs og utdanning
  • arbeidstrening i OrbitArena og i ordinær bedrift
  • individuell bistand etter behov fra en fast jobbkonsulent

Innhold i AFT

I AFT veileder vi systematisk ut fra interessekartlegginger og legger vekt på karrierekompetanse.
Du vil delta på kurs bl.a. i motivasjon, jobbsøk og arbeidslivskunnskap. Du kan i starten av tiltaket få arbeidstrening internt i OrbitArena, men hensikten er at du så snart som mulig skal ha arbeidspraksis i ordinær bedrift med oppfølging fra oss. Les mer om AFT på nav.no

Varighet i AFT

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet. Når du deltar i AFT er du ikke ansatt i OrbitArena, men mottar ytelse fra Nav.

Hvordan søker du AFT?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er også Nav som tar stilling til type stønad du får ved gjennomføring av tiltaket. OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker deltakere inn i tiltak.

Jobbkonsulentene i OrbitArena kjenner lokale bedrifter og har gode kunnskaper om arbeidsmarkedet i vårt område.

OrbitArena har en sterk og sammensatt faggruppe med blant annet pedagogisk og sosialfaglig kompetanse, kunnskap om jobbmarkedet og markedsføring, samt erfaring fra næringslivet. Vi jobber individuelt og i tverrfaglige team for å gi et best mulig tilbud til våre deltakere.

KONTAKT
OrbitArena Arbeidsinkludering
63 94 11 00 | post@orbitarena.no