Aktivt og nært samarbeid med lokale bedrifter

OrbitArena samarbeider aktivt med bedrifter i alle størrelser og bransjer for å få folk i jobb. Vi kartlegger bedriftens behov og presenterer aktuelle og kvalifiserte kandidater. Vi har mange arbeidssøkere med ulik kompetanse og erfaring som trenger arbeidspraksis.

Arbeidspraksis er en unik mulighet for arbeidsgivere til samfunnsbevisst og trygg rekruttering. I praksisperioden får arbeidsgiver vurdert jobbsøkers kompetanse med tett oppfølging fra OrbitArena. Målet er at arbeidspraksis skal gi arbeidssøker innføring i jobben, opplæring i arbeidsoppgaver og at det skal føre fram til fast ansettelse.

Felles for jobbsøkerne i AFT (Arbeidsforberedende trening) er at de har stått utenfor arbeidslivet en periode, men er nå motiverte og klare for jobb. Vi håper at din bedrift vil være med på inkluderingsdugnaden!