Tiltak og kurs


OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker deltakere inn i tiltak.

Jobbkonsulentene i OrbitArena kjenner arbeidsmarkedet og er oppdatert på den spennede utviklingen som stadig skjer på jobbfronten i vårt nærområde. OrbitArena har en sterk og sammensatt faggruppe med blant annet pedagogisk og sosialfaglig kompetanse, kunnskaper om jobbmarkedet og markedsføring, samt erfaring fra næringslivet. Vi jobber individuelt og i tverrfaglige team for å gi et best mulig tilbud til deltakerene. Før oppstart i OrbitArena gjennomfører vi en samtale mellom deltaker, veileder i Nav og jobbkonsulent fra OrbitArena. God dialog sikrer samarbeidet og gir riktig oppfølging av den enkelte deltaker.

Tiltak og kurs ved OrbitArena