𝗟𝗮𝘃𝗮𝗹 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 – 𝗘𝗻 𝘂𝗳𝗼𝗿𝗴𝗹𝗲𝗺𝗺𝗲𝗹𝗶𝗴 𝗼𝗽𝗽𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗩𝗥/𝗔𝗥-𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿

….vi kunne ikke vært mer begeistret!

Vi fikk også muligheten til å bygge nettverk og vi hadde fine dager sammen med samarbeidspartner i Prima As Prima og VRINN Immersive Learning Cluster

Med stor iver fikk vi prøve ulike XR teknologier og dette tar vi med oss «hjem» og se hvordan vi kan videreutvikle vårt XR/VR tilbud.

På konferansen holdt en advokat et innlegg om viktigheten av å beskytte integritet, sikkerhet og personvern, samt å fremme inkludering og økonomisk mulighet. Innlegget understreket også betydningen av å følge regler og lover for å sikre at disse verdiene blir beskyttet og respektert. Advokaten pekte også på at det er en jobb å gjøre innen lovgivning.

Konferansedelen var forøvrig fylt med interessante temaer!

– Digital twins: – skape en virtuell kopi av en fysisk gjenstand/menneske. Dette kan hjelpe med design, testing og simulering av produkter og tjenester.

– XR fortiden, nåtiden og fremtiden

– MetaHuman Animator – skape realistiske og detaljerte digitale menneskelige figurer med AI

– Paneldebatter: Diskusjoner om utfordringer knyttet til XR, inkludert hvordan man kan være en effektiv XR-evangelist og hvor utfordrende det er, implementering av XR i organisasjoner, samarbeid og kulturelle forskjeller i ulike land når det gjelder utvikling.

Konferansen ga en grundig oversikt over teknologitrender og hvordan de kan brukes på tvers av ulike bransjer.