Verdensdagen for psykisk helse

Vær oppmerksom – Vær til stede – Følg opp

«Nasse gikk bort til Brumm og la poten sin på poten til Brumm. «Hva er det?» spurte Brumm. «Ikke noe», svarte Nasse. «Ville bare vise at jeg er her hvis du trenger meg»» Sitat Ole Brumm

Hvorfor markeres Verdensdagen?

Målet med Verdensdagen er å gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Alle har en psykisk helse som må anerkjennes, tas vare på og følges opp. Dette er et felles ansvar som vi alle må bidra til. Å jobbe forebyggende med psykisk helse er noe alle tjener på.

Ved å markere Verdensdagen, er du med på å gjøre en reell innsats for den psykiske folkehelsa i landet

Kampanjeperioden strekker seg fra uke 39-42, men internasjonale Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober i hele landet og verden forøvrig.

Du finner link til årets markeringer lenger ned….

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter.

I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet i kampanjeperioden. I 2020 var det mer enn 2200 markeringer fra Svalbard til Lindesnes.

Mental Helse har siden 2002 koordinert kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet er å øke kunnskap, fremme gode levevaner og gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske helse.

Årets kampanje: Livet under og etter en pandemi

5 grunner til å markere Verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

Sjekk markeringer i ditt nærmiljø

Bla gjennom spennende foredrag, debatter, livestreams, filmvisninger, konserter og festivaler fra hele landet, og se hva som skjer der du bor.

Her kan du søke etter markereringer