Ved OrbitArena gir vi opplæring innen bransjer med skrikende behov

Direktør for NAV Øst-Viken Steinar Hansen kom i Romerikes Blad nettavis 09.10.21 med et klart råd:

Er det muligheter til å kvalifisere seg til en bransje med skrikende behov, bør man gjøre det.

Det er økt etterspørsel etter arbeidskraft og den største utfordringen nå er å få tak i kvalifisert arbeidskraft på Øvre Romerike.

NAV’s bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgivere i Øst-Viken vil mangle kvalifisert arbeidskraft i 2021 innen flere yrker. Ifølge bedriftene er det vanskeligst å få tak i nok sykepleiere, og videre blant annet tømrere og snekkere.

Godkjent lærebedrift

OrbitArena er godkjent lærebedrift og kan gi opplæring til lærekandidater i blant annet institusjonskokkfaget og tømrerfaget.

Kvalifisert opplæring på OrbitArena Bygg

Vi har solid erfaring med ulike jobber for privatpersoner, borettslag og andre som har behov for tømrer- og snekkertjenester. «Gutta på bygg» er kjent for sin faglige dyktighet, nøyaktighet, kreativitet og sist, men ikke minst, pålitelighet. OrbitArena bygg utfører ulike bygg oppdrag.

Kvalifisert opplæring på OrbitArena Catering

OrbitArenas kokker er fagutdannet og har lang erfaring fra restaurant- og institusjonskjøkken. Her gis det opplæring til deltakere, lærekandidater og skolelever.

Orbitarena Catering leverer til både privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

Det er optimisme for det neste året

Landsgjennomsnittet viser at en nettoandel på 15 prosent av bedriftene forventer økt sysselsetting framover. Det betyr at bedriftene tilhørende i region Øst-Viken har litt høyere forventninger enn landsgjennomsnittet.

Det er bedriftene innenfor næringsgruppene bygge- og anleggsvirksomhet (48 prosent), informasjon og kommunikasjon (40 prosent), og overnatting- og serveringsvirksomhet (28 prosent) som har størst nettoandel virksomheter som forventer økt bemanning.