OrbitArena AS har omorganisert

Fra 01.09 har vi overført all vår aktivitet til datterselskapet OrbitArena Arbeidsinkludering AS. Det er også opprettet et datterselskap som heter OrbitArena Kompetanse AS, men foreløpig er det ingen aktivitet i dette selskapet. Morselskapet OrbitArena AS vil i hovedsak fortsette med utleie av fast eiendom samt utvikling av konsernet som helhet.

Morselskap

OrbitArena AS Org.nr. 919 659 297

Datterselskap

OrbitArena Arbeidsinkludering AS Org.nr. 927 334 100
OrbitArena Kompetanse AS Org.nr. 927 363 488

For spørsmål kan økonomiansvarlig Susanne R. Rotnebo, telefon 977 02 215, kontaktes.