Introduksjon til bruk av VR i arbeidsinkluderingsarbeid.

Vi har nylig hatt besøk fra kollegabedrifter for å lære av vår innovative VR-satsning (Virtual Reality) og omvisning på vår VR-Lab. Arbeids- og inkluderingsbedriftene som kom på besøk var Jobbkonsulentene fra Fredrikstad, Fortuna fra Moss og Delecto fra Kragerø. Dessverre ble Varde fra Kr.sund forhindret fra å komme grunnet flykansellering.

Tema for dagen var: Hvordan komme i gang med VR i arbeidsinkludering

Kollegabedriftene fikk en gjennomgang av teknologien, forskning på området, vår VR reise, utfordringer, områder OrbitArena bruker VR teknologi som metode i VTA, AFT, skolelever, erfaringer, programmer inkl egenutviklede programmer og demonstasjon på VR-Lab1 og VR-Lab2.

OA VR infodag 1.11.21 Foto: Siriann Grenness OrbitArena

De besøkende var spente, og flere uten erfaring fra arbeid med VR, men så stor verdi i å bruke VR (Virtual Reality) som et supplement til de metodene som allerede benyttes. Vi er på rett vei med vår VR satsning for å benytte teknologi for å forbedre innhold og resultater på arbeidsinkludering ytterligere. Spesielt hyggelig å få så gode tilbakemeldinger på det vi selv utvikler.