Viktig samarbeid inngått

𝗞𝗼𝗽𝗮𝗻𝗼 har inngått et samarbeid med 𝗡𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗲-𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗿𝗯𝘂𝗻𝗱 med målet om å være ledende i Norge i å hjelpe mennesker ut i jobb og utdanning. Kopano ønsker å nå mennesker som ikke er i jobb eller utdanning, og som kan være vanskelig å nå med tradisjonelle tilbud. Derfor satser Kopano på e-sport og gaming i sammenheng med inkludering. Dette passer godt i vår VR satsning 😀

https://www.karriereportalen.no/nyhetsarkiv/e-sport-kopano-sant-article2013-1813.html

𝗗𝗲𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗶 𝗱𝗮𝗴 𝗰𝗮.𝟭.𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗴𝗲, og hvor det også blant disse er personer som ikke er i jobb eller utdanning, og som kan være vanskelig å nå med tradisjonelle tilbud.

Det er disse menneskene vi ønsker å hjelpe – ved å møte de der de er. Så hvordan løser vi det?

En gruppe fra Kopano skal besøke Hamar for å besøke senteret for e-sport og gaming i Norge. Her skal de blant annet møte Spillskolen, Hamar Game Collective og VRINN- klyngen.

Kopano samarbeider også med forskningsinstitusjoner, primært Væksthuset Forskningscenter i Danmark, for å få dokumentert hva som vil gi best resultater. Målet er å skape et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.