𝐕𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐞𝐫𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐧𝐧 𝐇𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐣𝐨𝐛𝐛 𝐯𝐞𝐝 𝐕𝐢𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠 𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞𝐭𝐮𝐧❗

Gunn har via OrbitArena hatt tilrettelagt arbeid på Vilberg. Her har hun fungert som en ekstra ressurs innen aktiviserings- og livsgledeaktiviteter. Vilberg er sertifisert livsgledehjem, helt i tråd med Gunns glødende engasjement for eldreomsorg. Hun er kreativ og foretaksom, og har satt sine ideer ut i live, til stor glede for pasientene ved avdelingen. Til tross for nedsatt funksjon i ene armen imponerer hun med hva hun får til, som f.eks. baking og strikking, noe hun gjør sammen med pasientene.

Hva sier Gunn?

❞𝐉𝐞𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐥𝐝𝐢𝐠 𝐠𝐨𝐝𝐭 𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐣𝐨𝐛𝐛𝐞𝐧, 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝𝐬𝐦𝐢𝐥𝐣ø𝐞𝐭 𝐞𝐫 𝐤𝐣𝐞𝐦𝐩𝐞𝐛𝐫𝐚 𝐨𝐠 𝐣𝐞𝐠 𝐤𝐮𝐧𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐝𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐧𝐤𝐭 𝐦𝐞𝐠 𝐚̊ 𝐛𝐲𝐭𝐭𝐞 𝐣𝐨𝐛𝐛❗

Gunn imponerer lederne Vidar Roseth og Lena Eriksen med hva hun får til, til tross for nedsatt funksjon i ene armen.

𝐉𝐞𝐠 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐩𝐚̊ 𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐭ø𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐣𝐞𝐠 𝐡𝐚𝐫 𝐟𝐚̊𝐭𝐭 𝐟𝐫𝐚 𝐎𝐫𝐛𝐢𝐭𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐠𝐣𝐞𝐧𝐧𝐨𝐦 𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐮𝐭 𝐢 𝐣𝐨𝐛𝐛.