AFT - arbeidsforberedende trening

I tiltaket AFT får du oppfølging, opplæring og arbeidstrening slik at du skal klare å skaffe deg jobb.

For hvem

AFT er for deg som trenger hjelp til jobbsøk og kontakt med arbeidsgivere.


Innhold

I AFT jobber vi systematisk med kartlegginger og karriereveiledning. Du får kurs bl.a. i jobbsøk, motivasjon og karrierekompetanse. Du kan i starten av tiltaket jobbe i med oppgaver internt i OrbitArena, men hensikten er at du så snart som mulig skal ut i ordinær bedrift med oppfølging fra oss.

Les mer om AFT på nav.no

Varighet

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet. Når du deltar i AFT er du ikke ansatt i OrbitArena.


Hvordan søker du

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er også Nav som tar stilling til type stønad du får ved gjennomføring av tiltaket.