57 prosent av arbeidssøkerene som har fått bistand fra OrbitArena i 2020 har fått jobb eller startet på utdanning. De gode resultatene har skapt oppmerksomhet lokalt, og Eidsvoll Ullensaker Blad har nylig laget en reportasje som viser omfang og bredde på det vi driver med.