Arbeidsrettede tiltak og god oppfølging VIRKER!

Arbeid og inkluderingsbedrifter hjelper mange i jobb! De er klare for å trå til de neste fire årene også. Hvis 5000 flere personer kommer i jobb, er den samfunnøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode.