Vi har fokus på innovasjon og ny teknologi i karriereveiledningen.

Teknologier som VR (virtual reality), AR (augmented reality, utvidet virkelighet) og 360-graders videoer, brukes til å simulere f.eks. jobbsituasjoner og arbeidsoppgaver. Slik kan deltaker trene på å utføre oppgaver og få erfaring fra ulike jobber og yrkeskategorier

Aktiv deltakelse og bruk av flere sanser øker motivasjon, engasjement og læringsutbytte i alle aldersgrupper. Forskning viser at VR og AR gir stort læringsutbytte også for de som har lærevansker,

Bakgrunnen for satsingen i OrbitArena er bl.a. at stadig flere unge hjelpes fram til jobb av arbeidsinkluderingsbedriftene. Derfor er det viktig å kunne møte dem på arenaer de er vant til å bruke for kommunikasjon og informasjonsinnhenting.

VR brukes som verktøy i karriereveiledning og forberedelse til jobb på områder som sosial kompetanse, intervjutrening og jobbsmak. Det benyttes også til norskopplæring, motivasjons- og mestringsaktiviteter og til øvelser i samhandling og hukommelse for å på denne måten å bistå deltakere til å gjøre gode karrierevalg videre.

VR-labben er tilgjengelig for deltakere når de ønsker å bruke tilbudet.