Smittevern Covid-19 i OrbitArena

Vi opprettholder fortsatt strenge smitteverntiltak for å følge myndighetenes føringer for å hindre smitte. I informasjon fra Nav som gjelder fram til 11. april, står det at deltakere i AFT-tiltaket ikke skal møte fysisk til arbeidstrening eller kurs i OrbitArena eller til arbeidspraksis hos ekstern arbeidsgiver. All veiledning og undervisning vil foregå digitalt. . Alle deltakere har kontakt med sin jobbkonsulent. Interne smittevernhensyn innebærer bl.a. at alle besøkende må registrere seg ved ankomst. Bruk av munnbind er påbudt, og vi holder 2 meters avstand. Håndvask og håndsprit skal benyttes. Vi oppfordrer alle til å opptre hensynsfullt og følge alle innførte smitteverntiltak. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.