Vi gleder oss over 50 prosent formidling til jobb eller utdanning i 2019.

Dette gjelder AFT-deltakere som har tatt valg for veien videre på bakgrunn av kartlegginger, karriereveiledning og arbeidsutprøving. Flere har startet i ny jobb. Mange har fortsatt et utdanningsløp eller startet på ny utdanning.