Hans har jobbet i mange år på OrbitArena og nå er han i arbeidstrening på Oslo Seafood Center på Gardermoen. Få med deg historien Hans og overgangen fra å jobbe på OrbitArena til å jobbe ute i ordinær bedrift.

Hils på Hans

2 personer på gulvvaskemaskin

Se filmen her OrbitArena (youtube.com)

ASVL konferanse 2024

Denne filmen skal være en intro til et innlegg OrbitArena og Oslo Seafood Center skal ha på konferansen.

  • Hvordan er det å være arbeidssøker og arbeidsgiver i en inkluderingsprosess?
  • Hvilke erfaringer gjør arbeidsgivere seg og hva mener de er viktig at vi som veiledere og jobbspesialister gjør.
  • Hvordan oppleves det egentlig å finne veien til arbeidslivet gjennom våre tiltak? 


OrbitArena samarbeider med Oslo Seafood Center AS (OSFC) om arbeidsinkludering. På scenen vil de dele erfaringer og løfte frem arbeidsgiverperspektivet.