Utfordring å inkludere flere i arbeidslivet!

Under trontalen i Stortinget talte kong Harald om utfordringene i arbeidslivet, og spesielt om at det trengs flere i arbeid i framtidens velferdsstat.

– Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

(©NTB) Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Av NTB og NTB Nyheter