Beate fikk jobb på KIWI Holter, og er storfornøyd med bistanden hun har fått av OrbitArena. Hun har 30 års yrkeserfaring innen forskjellige bransjer, men ble plutselig rammet av kreftsykdom. Hun har fått behandlinger, men ble rammet av senvirkninger og så at det ikke skulle bli enkelt å komme ut i jobb igjen.

Veien tilbake til jobb for Beate

I samarbeid med NAV valgte Beate å søke seg til OrbitArena. Dette valget er hun glad for, og Beate sier «det er viktig at min historie fortelles», og hun ønsker å være åpen om kreftsykdommen. «Det er ikke uvanlig at personer etter kreft og behandlinger får senvirkninger», og «at det er vanskelig å komme ut tilbake til arbeidslivet» sier hun.
Beate hadde selv liten tro på at hun skulle komme i jobb igjen, men gjennom bistanden hun fikk fra jobbkonsulenten i OrbitArena, bygde troen seg gradvis opp. Ved siden av at noen hadde tro på henne var det også veldig viktig med den tette oppfølgingen hun fikk. Hun fikk tid til å «trene seg opp», men det ble også noen nedturer. Men, hun var ikke alene i sin prosess, jobbkonsulenten stod ved hennes side hele veien. «Det er viktig!» sier hun. Det er også veldig bra at hun fikk anledning til å ta den tiden hun behøvde.

Uoppfordret forteller Beate at hun har hatt stor nytte av kursene hun har deltatt på i OrbitArena. «De digitale plattformene har gjort at jeg har kunnet delta også hjemmefra når jeg har vært i dårlig form og smittetrykket var stort med Korona». Hun forteller at hun tar frem kursnotater innimellom og har fremdeles god nytte av dem.
Det hun har lært på OrbitArena er å ha fokus på det hun kan, ikke på det hun ikke kan. Hun sier at det nok ikke er uvanlig å ha fokus på det en ikke får til/kan, så å endre fokus er viktig. Dette har hun blitt mer bevisst på og sier at også at andre i lignende situasjon kan ha nytte av det.
Videre er det veldig viktig å komme seg ut av huset, komme sammen med andre og være sosial. Ved å være i aktivitet og sammen med andre glemmer man litt den vanskelige situasjonen man står i.

Jobb på KIWI Holter

Jobbkonsulent i OrbitArena opprettet kontakt med KIWI på Holter, hvor hun fikk sin arbeidstrening. På KIWI fikk Beate god og tett oppfølging av jobbkonsulent, men også av kjøpmannen. For OrbitArena er det viktig med gode samarbeids-bedrifter, og Beate forteller at det er veldig bra at «KIWI lot henne få bruke tid til å bli jobbklar og at også de hadde tro på at hun skulle bli en god arbeidstaker».

Bistand fra OrbitArena

«Det er så mange fine folk som jobber på OrbitArena, de jobber for deg og det er godt å ha den støtten!». OrbitArena har hjulpet med i prosessen med å finne ut hvor mye jeg kan jobbe, og KIWI har vært en god bidragsyter her. Hun forteller at «alle burde få muligheter til å få hjelp til å komme ut i jobb igjen gjennom NAV tiltak på OrbitArena«.

KreftkompassetHver dag teller!