Endelig fikk vi møtt Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland.

Vet du at VR kan brukes på veien tilbake til arbeid?

Endelig fikk vi møtt Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland som er en del av nasjonal kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. De har som oss tatt i bruk VR på vei tilbake til arbeid, og vi har stor tro på at vi kan tilføre hverandre ny kunnskap og kompetanse fremover.

https://www.facebook.com/rehabiliteringssenteretair