Vår VR satsning skaper interesse innen arbeidsinkludering!

Se hva Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering skriver om vår VR satsning! OrbitArena sin satsning med innovasjon og ny teknologi skaper interesse i fagmiljøer innen arbeidsinkludering!

VR gjør krevende jobbtrening litt morsommere