OrbitArena AS er nå sertifisert i ISO 9001 og 14001, og sertifikat er mottatt!

Til nå har bedriften vært sertifisert i Equass og Miljøfyrtårn. Å gå over til ISO 9001 og 14001 gjøres for å ytterligere dokumentere at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter, samt vise at vi har et godt system for å redusere belastningen på ytre miljø. Det legges også til rette for bærekraftig vekst og effektivitet.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Ved å implementere kravene fra standarden i vårt styringssystem, øker vi kundefokus, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse. Vi jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.
Med en ISO 14001-sertifisering demonstrerer vi vårt miljøansvar. Standarden bidrar med systemer slik at OrbitArena reduserer sin negative effekt på miljøet.