Hans har jobbet på OrbitArena i mange år og nå er han i arbeidstrening på Oslo Seafood Center på Gardermoen.

Hør Hans historie

ASVL konferanse 6.mars

Denne filmen vil være en intro til innlegget OrbitArena og Oslo Seafood Center skal ha på årets ASVL konferanse med tema jobbfastholdelse.

  • Hvordan er det å være arbeidssøker og arbeidsgiver i en inkluderingsprosess?
  • Hvilke erfaringer gjør arbeidsgivere seg og hva mener de er viktig at vi som veiledere og jobbspesialister gjør.
  • Hvordan oppleves det egentlig å finne veien til arbeidslivet gjennom våre tiltak? 

OrbitArena samarbeider med Oslo Seafood Center AS (OSFC) ifm arbeidsinkludering og sammen vil de på scenen dele erfaringer og løfte frem arbeidsgiverperspektivet.