AFT – arbeidsforberedende trening

I tiltaket AFT får du oppfølging, opplæring og arbeidstrening
slik at du skal klare å skaffe deg jobb.

For hvem

AFT er for
deg som trenger hjelp til jobbsøk og kontakt med
arbeidsgivere.


Innhold

I AFT jobber vi systematisk med kartlegginger og
karriereveiledning. Du får
kurs bl.a. i jobbsøk, motivasjon
og karrierekompetanse.
Du kan i starten av tiltaket jobbe
i
med
oppgaver internt i OrbitArena,
men hensikten er at du så
snart som mulig skal ut i ordinær bedrift med oppfølging fra
oss.


Les mer om AFT på nav.no

Varighet

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse i
ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine
behov og muligheter på arbeidsmarkedet. Når du deltar i AFT er du
ikke ansatt i OrbitArena.


Hvordan søker du

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er også Nav som tar
stilling til type stønad du får ved gjennomføring av
tiltaket.