Vinner av Inkludseringsprisen er Solar

OrbitArenas formål er å tilby tjenester til personer som står utenfor arbeidslivet, slik at disse personene får mulighet for arbeid.
For å kunne klare å nå dette målet er vi helt avhengig av gode samarbeidspartnere i næringslivet som tar arbeidsinkludering på alvor og gir personer mulighet for praksis og arbeid i sin bedrift.
Vi samarbeider med et bredt spekter av bedrifter på Romerike. Noen av disse bedriftene har utmerket seg og bidrar på en god måte til arbeidsinkludering.
OrbitArena ønsker derfor å gi en oppmerksomhet til en av disse bedriftene.
Måten vi har gjort det på er at vi har hatt en gjennomgang av våre samarbeidspartnere hvor vi har vurdert de opp mot følgende kriterier:

  • Åpen for å gi personer en mulighet for praksis/jobb
  • Bidrar i inkluderingsdugnaden
  • God på arbeidsinkludering – Ser verdi i det å gi personer en mulighet
  • De som får mulighet i bedriften bli godt tatt imot og inkludert i arbeidsmiljøet
  • Godt samarbeid med oss og de personene som får en mulighet i deres bedrift
    Vi har mange bedrifter vi samarbeider godt med, og blant disse er det tre bedrifter som har utmerket seg og er nominert for vår «Inkluderingspris»

Nominerte bedrifter:
ISS Gardermoen
Solar
SSP på Gardermoen