Torsdag 8.9.22

Endelig kunne vi offisielt åpne vårt nye bygg! Det ble feiret med underholdning ved Eldar Vågan, taler og «åpent hus». Vi hadde besøk av rundt 100 personer som fikk omvisning og informasjon om tilbudet ved OrbitArena.
Dette ble en festdag!