AFT - arbeidsforberedende trening

Når du deltar i tiltaket arbeidsforberedende trening - AFT - får du opplæring og/eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.

For hvem

Arbeidsforberedende trening - AFT - er et tilbud til deg som tenger bistand for å komme i arbeid.

Innhold

I AFT får du styrket mulighetene dine til å skaffe arbeid gjennom arbeidspraksis og jobbsøk. Du kan i starten av tiltaket jobbe i med oppgaver internt i OrbitArena, men hensikten er at du så snart som mulig skal ut i ordinær bedrift med oppfølging fra oss. I AFT jobber vi systematisk med kartlegging av kompetanse og karriereveiledning.
Les mer om AFT på
nav.no

Varighet

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet. Når du deltar i AFT er du ikke ansatt i OrbitArena.


Hvordan søker du

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er også Nav som tar stilling til type stønad du får ved gjennomføring av tiltaket.