Smittevern Covid-19

Vi går inn i det nye året med strenge smitteverntiltak for å følge myndighetenes føringer for å hindre smitte. I informasjon fra Nav er det i dag, 5. januar, gitt beskjed om at deltakere i AFT-tiltaket ikke skal møte fysisk til arbeidstrening eller kurs i OrbitArena. All veiledning og undervisning vil foregå digitalt. Deltakere i arbeidspraksis hos annen bedrift fortsetter såfremt det er gode smitteverntiltak på arbeidsplassen. Alle deltakere blir kontaktet av sin jobbkonsulent. Interne smittevernhensyn innebærer bl.a. at alle besøkende må registrere seg ved ankomst. Bruk av munnbind er påbudt, og vi holder 2 meters avstand. Håndvask og håndsprit skal benyttes. Vi oppfordrer alle til å opptre hensynsfullt og følge alle innførte smitteverntiltak. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.