Fakta

Visjon

En levende arena for arbeid og utvikling

Våre verdier

Respekt, inkludering, kompetanse og tillit

Forretningsidé

OrbitArena gir den enkelte kompetanse som kvalifiserer til ordinært arbeid gjennom
- samarbeid med privat næringsliv, Nav og annen offentlig virksomhet
- aktuelle læringsarenaer, kurstilbud og utdanningsløp
- faglig utvikling og omstilling
- veiledning og individuell oppfølgning

Sertifiseringer

Miljøfyrtårn
OrbitArena er miljøfyrtårn og oppfyller definerte bransjekrav innenfor områder som arbeidsmiljø, energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og utslipp. Det leveres årlige klima- og miljørapporter med mål og planer for nye miljøtiltak. Rapportene kan sendes kunder, leverandører og samarbeidspartnere på forespørsel.

EQUASS (European Quality in Social Services)
Siden 2009 har OrbitArena vært sertifisert som leverandør av velferdstjenester i henhold til europeisk standard. EQUASS har som mål å forbedre velferdssektoren ved å involvere tjenesteleverandører i arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring, og ved å garantere brukere kvalitet på tjenestene over hele Europa. Resertifisering skjer hvert annet år, og OrbitArena skal resertifiseres høsten 2019.

Styret i OrbitArena

Styreleder: Ine Foss
Nestleder: Lars R. Ødegård
Styremedlemmer: Ingfrid O. Tveit,
Vidar Sannerhaugen,
Bjørn Arne Skogstad
Vara styremedlemmer: 1. Anette Struve Øistad 2. Roar Johnsen
Styremedlem ansattvalgt: Berit Strand, vara Therese Sæberg,
Jan Atle Holtet, vara Espen Jensen

Adm. direktør, Hanne Ulsletten

Eiere

Eidsvoll kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og noen private eiere.