Om oss

OrbitArena har i over 50 år vært en stor aktør innen arbeidsinkludering og attføringstjenester. Vi får oppdrag fra Nav og samarbeider med næringslivet om arbeidspraksis, rekruttering og bistand til sykefraværsoppfølging.

OrbitArena har som målsetting at alle skal finne en jobb de mestrer og trives med. Vi bidrar til at de som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, beholder jobben.

OrbitArena er medlem i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service . Vi er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap og har ca 40 fast ansatte.

Administrasjon: Trondheimsvegen 116, 2068 Jessheim,
tlf 63 94 11 00.

Post- og faktura: Postboks 73, 2051 Jessheim / post@orbitarena.no
Org.nr 919 659 297 MVA