Fakta

Visjon

En levende arena for arbeid og utvikling


Våre verdier

Respekt, inkludering, kompetanse og tillit

Forretningsidé

OrbitArena gir den enkelte kompetanse som kvalifiserer til
ordinært arbeid gjennom
– samarbeid med privat næringsliv, Nav og annen offentlig
virksomhet
– aktuelle læringsarenaer, kurstilbud og utdanningsløp
– faglig utvikling og omstilling
– veiledning og individuell oppfølgning


Sertifiseringer

Miljøfyrtårn
OrbitArena er miljøfyrtårn og oppfyller definerte bransjekrav
innenfor områder som arbeidsmiljø, energibruk, avfallshåndtering,
innkjøp og utslipp. Det leveres årlige klima- og miljørapporter med
mål og planer for nye miljøtiltak. Rapportene kan sendes kunder,
leverandører og samarbeidspartnere på forespørsel.

EQUASS (European Quality in Social Services)
Siden 2009 har OrbitArena vært sertifisert som leverandør av
velferdstjenester i henhold til europeisk standard. EQUASS har som
mål å forbedre velferdssektoren ved å involvere
tjenesteleverandører i arbeidet med kvalitet og kontinuerlig
forbedring, og ved å garantere brukere kvalitet på tjenestene over
hele Europa. Resertifisering skjer hvert annet år, og OrbitArena
skal resertifiseres høsten 2019.

Styret i OrbitArena

Styreleder: Ine Foss
Nestleder: Lars R. Ødegård
Styremedlemmer: Ingfrid O. Tveit,

Vidar
Sannerhaugen,

Bjørn Arne Skogstad

Vara styremedlemmer: 1. Anette Struve Øistad 2. Roar
Johnsen
Styremedlem ansattvalgt: Berit Strand, vara Therese
Sæberg,
Jan Atle Holtet, vara Espen Jensen

Adm. direktør, Hanne Ulsletten

Eiere

Eidsvoll kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Ullensaker
kommune, Akershus fylkeskommune og noen private eiere.