Historikk


Fra industri og produksjon til arbeidsinkluderingsbedrift

OrbitArena ble opprettet som Eidsvoll Industri A/S i 1968 for å "... drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkesvalghemmede."
Fram til midten av 1990-tallet var industriproduksjon nærmest enerådende som arbeidstreningsområde.

I dag er OrbitArena en arbeidsinkluderingsbedrift som samarbeider tett med Nav og arbeidsgivere for å få mennesker i jobb og aktivitet.


2019
Spaden settes i jorda for nytt bygg i Industriveien 18.


2018

OrbitArena fyller 50 år og feirer med arrangementer gjennom hele året. Høydepunkter er markeringen på Herredshuset 26. januar og besøk av kronprinsparet 22. august.
Lagervirksomheten på Råholt opphører 31.12.18. Det gjør også nettbutikken Godlukten.
Lokalene i Trondheimsvegen 116 på Jessheim selges, men beholdes som hovedkontor inntil nytt bygg står klart på Industrifeltet på Jessheim i 2020.2017

Industribygget i Nannestad selges.
OrbitArena godkjennes som leverandør av tiltaket AFT - Arbeidsforberedende trening.
Ankertunet barnehage blir solgt til Eidsvoll kommune som overtar driften 1. desember.

2016

Antall tiltaksplasser i OrbitArena blir redusert da tiltakene Arbeid med bistand og Avklaring legges ut på anbud.

2015

Bokplastavdelingen flytter fra Nannestad til Råholt og er i drift fra 7. april.
Trevareavdelingen på Råholt avvikles i løpet av 1. kvartal.
Steinar Lægland fratrer stillingen som administrerende direktør.
Hanne Ulsletten tiltrer i stillingen medio mars.

2014

OrbitArena Regnskap as avvikles 1. oktober. Lokalene i Hurdal overdras til ny eier 1. januar.

2013

Avdelingen i Hurdal og avdelingen i Letohallen, Eidsvoll samlokaliseres på Råholt.
Nyoppussede lokaler i Trondheimsvegen 268 tas i bruk høsten 2013.

2012

OrbitArenas avdelinger sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av 1. kvartal.
Nytt cateringkjøkken åpner i Trondheimsvegen på Jessheim 30. mai.

2011

OrbitArena as og OrbitArena Anker as fusjoneres til ett selskap med regnskapsmessig virkning fra 1. januar.
OrbitArena sier opp avtalen med Eidsvoll kommune om drift av kafé Henrik med virkning fra 1. juli.

2010

En avdeling på Eidsvoll opprettes i januar - med virksomhet i Letohallen på Dal.

2009

Askeladden Handel selges og overdras til ny eier 8. april.
Nytt lager på 300 m2 står ferdig i Industrivegen 18 på Jessheim.
OrbitArena Equass-sertifiseres 29. september.
Ullensaker Industri A/S skifter navn til OrbitArena Anker as 1. november.

2008

Eidsvoll Industri A/S bytter navn til OrbitArena as 8. oktober.
OrbitArena Regnskap stiftes 22. oktober.

2007

Avdelingen på Råholt selges til ScanPack. Polystyren (isopor)-produksjonen fra 1970 opphører.
Hovedkontoret flytter til Trondheimsvegen 116 på Jessheim.

2006

Eidsvoll Industri A/S inngår avtale med Eidsvoll kommune om drift av Kafé Henrik.

2005

Ankertunet barnehage på Eidsvoll Verk står ferdig til skolestart.
Ombygging/rehabilitering ved Ullensaker Industri A/S med ny resepsjon, kantinekjøkken og fruktavdeling.
Mekanisk avdeling på Råholt nedlegges.

2004

Eidsvoll Industri A/S kjøper Gjermå-bygget i Trondheimsvn 116 på Jessheim.
Askeladden handel flytter til større lokaler i Eidsvoll sentrum etter et halvt års drift på Hoelstangen.
Hoelstangen Yrkesutredning flytter til Trondheimsvn 116 på Jessheim sammen med kursavdelingen og bokplastavdelingen.

2002

Daglig leder Arve Løkken fratrer sin stilling etter 12 år som leder.
Steinar Lægland tiltrer i stillingen som administrerende direktør.
Eidsvoll Industri A/S blir en IA-bedrift.
Kursavdeling etableres, blant annet i Eidsvoll sentrum.

2001

Plastlaminering av bøker automatiseres.

2000

Eidsvoll Industri A/S kjøper 8 dekar tomtegrunn i Jessheim Næringspark.

1999

Fabrikkanlegget på Minnesund selges.

1998

Servicetjeneste for utleie av arbeidskraft opprettes.

1996

Eidsvoll Industri A/S etablerer ny avdeling på Hoelstangen i Eidsvoll.

1994

Regelverket endres og Eidsvoll Industri A/S blir en arbeidsmarkedsbedrift.

1991

Eidsvoll Industri A/S kjøper industrilokaler på Minnesund, som administrativt legges under mekanisk avdeling på Råholt.

1990

Disponent Nils Chr. Grønsleth fratrer sin stilling etter over 20 år som leder.

1980

Ullensaker Industri A/S etableres som datterselskap til Eidsvoll Industri A/S, som første arbeidssamvirke i Akershus.
Nytt bygg tas i bruk 19. mai.

1979

Nytt fabrikklokale i Prestmosvegen i Nannestad står ferdig.

1978

Offisiell åpning av nytt industribygg i Hurdal 6. januar.

1975

Etablering av filial i Hurdal, i det gamle kommunehuset.

1973

Etablering av filial i Nannestad, i lokalene til Bjerke Handelslag i Maura.

1971

Offisiell åpning 30. mars.

1970

Fabrikklokalet på Råholt står ferdig. Kommunene Hurdal, Nannestad og Ullensaker kjøper andeler i selskapet.

1968

Konstituering av selskapet Eidsvoll Industri A/S 26. januar, med Eidsvoll kommune som hovedaksjonær.