Norskopplæring med fokus på arbeidsnorsk, karrierevalg og mulighter.

For hvem

For fremmedspråklige arbeidstakere eller jobbsøkere som har behov for å øke sin kompetanse i norsk for å fungere best mulig i jobb.

Målsetting

Målsettingen med norskopplæring er å snakke og forstå norsk bedre og skape flere muligheter i arbeidslivet.

Gjennomføring

Norskopplæring kan gis individuelt eller i gruppe og kan omfatte:

  • klasseromsundervisning
  • selvstudium med Migranorsk – et interaktivt og nettbasert program som gir opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Opplæringen er for voksne som ønsker å lære norsk og få bedre kunnskaper om norsk arbeidsliv. Kursopplegget er fleksibelt og gjennomføringen tilpasses forutsetningene til den enkelte og/eller arbeidsplassens behov.

Mange vil ha god nytte av en kombinasjon av kurs og jobb.

For mer informasjon kontakt oss på tlf. 63 94 11 00 eller post@orbitarena.no