Samarbeid med Nav

OrbitArena har et nært samarbeid med Nav på Romerike, og det er Nav som søker inn deltakere.

Som lokal tiltaksarrangør gjennom mange år har vi gode kunnskaper om arbeidsmarkedet og er godt oppdatert på endringer og den stadige utviklingen som skjer i vårt nærområde.

OrbitArena har en sterk og sammensatt faggruppe med blant annet pedagogisk og sosialfaglig kompetanse og erfaring fra næringslivet. Vi jobber individuelt og i tverrfaglige team for stadig å bli bedre i møte med deltakere.

Før oppstart i OrbitArena gjennomføres samtale mellom deltaker, veileder på Nav og jobbkonsulent fra OrbitArena. Løpende dialog sikrer et godt samarbeid med Nav og riktig oppfølging av den enkelte deltaker.