Funksjonsvurdering -
en avklaring av arbeidssituasjon og muligheter videre

OrbitArena bistår med å finne løsninger slik at en arbeidstaker som allerede er sykmeldt - eller som står i fare for å bli det - skal kunne fortsette i arbeid.


Fokus er funksjon og muligheter.

Målet for funksjonsvurderingen kan være å foreslå realistiske tiltak som gjør det mulig å fortsette i nåværende jobb eller det kan være å vurdere om annet arbeid er løsningen.

OrbitArena bistår med å legge en plan for veien videre i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og/eller arbeidsutprøving. Vi er en nøytral part og et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom prosessen som avsluttes med en rapport med forslag til videre tiltak.


OrbitArena har god erfaring med å finne løsninger for alle som kan og vil jobbe.

Vi kommer gjerne innom og presenterer tilbudet. Ta kontakt med oss for avtale.

Funksjonsvurderingen går over en 6-ukers periode og er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og OrbitArena. Pris per september 2018 er kr 19 500 + mva.


Mer informasjon på tlf. 63 94 11 00, post@orbitarena.no eller NAV Arbeidslivssenter Akershus

tlf.55 55 33 36.