Ekstern mentor

For hvem

For arbeidstakere som trenger støtte og veiledning, praktisk bistand eller opplæring i ferdigheter for å mestre arbeidslivet.

Gjennomføring

Kan brukes i forbindelse med arbeidspraksis og ansettelse eller til en som allerede er ansatt. Arbeidstaker får en fast mentor fra OrbitArena som følger opp etter avtale. Arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider om en plan med mål og tiltak.

Planen kan omfatte
  • coaching /karriereveiledning
  • arbeidsplassvurdering og opplæring i arbeidslivskompetanse
  • mestring, motivasjon og selvtillit
  • annet etter behov

Målsetting

Arbeidstaker skal få bistand til planlegging, strukturering og gjennomføring av en effektiv arbeidsdag for å få eller beholde lønnet arbeid.


Varighet

Antall timer og varighet tilpasses den enkeltes behov. Varer vanligvis i inntil seks måneder. Kan forlenges i inntil tre år.
Det kan søkes støtte fra Nav til ordningen.

Ta kontakt for mer informasjon tlf. 63 94 11 00 eller post@orbitarena.no