Arbeidsplassvurdering

For hvem

For ansatte i bedrifter uten bedriftshelsetjeneste som er sykmeldte eller står i fare for å bli sykmeldt.

Målsetting

Forebygge sykmelding eller reduserer sykefravær slik at arbeidstaker skal kunne begynne i arbeid helt eller delvis.

Gjennomføring

Kartlegging av den ansattes funksjon gjennom blant annet et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Gjennomføres av fysioterapeut eller ergoterapeutmed godkjent kompetanse. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding slik at forslag og tilrådinger kan følges opp i bedriften. Sykmelder vil bli informert om arbeidsplassvurderingen ved kopi av rapport.


Varighet

En arbeidsplassvurdering tar inntil 4 timer og er uten kostnad for IA-bedrifter.

​For mer informasjon kontakt oss på tlf. 63 94 11 00 eller post@orbitarena.no