OrbitArena kompetanse

OrbitArena kompetanse har mye erfaring med mennesker som har utfordringer i arbeidslivet.
Våre tjenester omfatter blant annet
  • oppfølging av sykmeldte - hva skal til for at den sykmeldte skal komme i jobb snarest mulig?
  • utvidet funksjonsvurdering - hva kan være riktig løsning i nåværende stilling eller i annen jobb?

OrbitArena kompetanse

  • jobber systematisk med motivasjon og muligheter hos arbeidstakere.
  • ser utfordringer fra en ny vinkel og kan bidra til å finne løsninger i vanskelige situasjoner.

Flere av våre tjenester kan dekkes gjennom NAV.


75 % av alle som deltok på utvidet funksjonsvurdering hos OrbitArena kompetanse i 2016 ble friskmeldt til nåværende eller nytt arbeid!