Karriereveiledning er for deg som har behov for bistand til å finne nye eller ukjente muligheter for din videre yrkeskarriere.  Veiledningen kan tilpasses ungdom i forbindelse med utdanning og voksne i og utenfor arbeidslivet.

Målsettingen er at du skal bli kjent med deg selv, finne mulighetene dine og bli i stand til å ta karrierevalg som motiverer og fungerer for deg.

En systematisk kombinasjon av samtaler og bruk av karriereveiledningsverktøy. Omfatter en oppstartsamtale, to
veiledningssamtaler, kartlegging og analyse. Den som veiledes får en rapport etter gjennomført veiledning.

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf. 63 94 11 00 eller post@orbitarena.no