Om OrbitArena catering

Monica er en av kokkene på OrbitArena catering. Ikke så glad i å bli tatt bilde av, men lar seg lure av og til. Monica har bakgrunn fra restaurantkjøkken, institusjonskjøkken, catering og undervisning. Sent og tidlig finner du Monica på kjøkkenet, full fart og kontrollert kaos, det er Monica. Alltid «ON TIME» – eller helst 2 dager før.

Lene har beina på jorda – eller på pedalene i fritiden. Som kokk med lang fartstid fra Feiringklinikken, LHL og  … har hun…
Ofte først inn og sist ut, totalt overblikk og en pådriver i veileding av kjøkkenpersonalet. … 

I tillegg til oss er det Tom som altmulig- og redningsmann, Roger og Inger Johanne i kantinen på OrbitArenaAnker og et varierende antall skolelever og tiltaksdeltakere i arbeidspraksis.